İlim

Kadir Gecesinde Vazifemiz Nedir?

Eğer uzak kul yakın olan Allah'a yaklaşmak isterse, vesile gerekir. İbadeti vesiledir...

İlim

İslam'da Güzellik Kavramı

Allah, bir kuluna bir nimet verdiği zaman onun iz ve etkisinin görünmesini ister...

İlim

Oruçlu müminlere Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler 4

'Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.' Bakara 184

İlim

Şehr-i Ramazan!

Bir başlangıcın adıdır, Şehr-i Ramazan!