Nihavent

Besyoni - Müzzemmil (15-18) Nihavend

Besyoni - Müzzemmil (15-18) Nihavend

Oku

Mustafa İsmail - Haşr (7-8) Nihavend

Mustafa İsmail - Haşr (7-8) Nihavend

Oku

Ahmed Nuayne - Munafikun (3-4) Nihavend

Ahmed Nuayne - Munafikun (3-4) Nihavend

Oku

Ahmed Nuayne - Kehf (Nihavend)

Ahmed Nuayne - Kehf (Nihavend)

Oku

Nuyane - İsra (Nihavend)

Nuyane - İsra (Nihavend)

Oku

Ahmed Nuayne - Tövbe (Nihavend)

Ahmed Nuayne - Tövbe (Nihavend)

Oku

Nuayne - Taha 53 (Nihavend)

Nuayne - Taha 53 (Nihavend)

Oku

Nihavent Makamı Öğretimi

Nihavent Makamı Öğretimi

Oku

Mustafa İsmail - İsra (23) Nihavend

Mustafa İsmail - İsra (23) Nihavend

Oku

Mustafa İsmail - İsra 20 (Nihavend)

Mustafa İsmail - İsra 20 (Nihavend)

Oku