ALİMLERİN HAYATI

FAHREDDÎN-İ RÂZÎ

Mefâtih-ül-Gayb: Tefsîr-i Kebîr diye bilinen meşhur Tefsirin yazarı Fahri Razi

Oku

Ayetullah Cevadi Amuli'nin Hayatı

Ayetullah Cevadi Amuli asrın büyük âlimlerinden ve Kur’an müfessirlerindendir.

Oku

Ali Bin İbrahim Kummî (Ö.307 h.k.)

İmam Hasan Askerî'nin (a.s) yaranindan ve Sıkat'ul-İslam Kuleynî'nin değerli üstatlarındandır.

Oku

Allame Tabatabai'nin (r.a) hayatı

Allame Tabatabai'nin (r.a) hayatı

Oku