Ali Bin İbrahim Kummî (Ö.307 h.k.)

Ali Bin İbrahim Kummî (Ö.307 h.k.)

İmam Hasan Askerî'nin (a.s) yaranindan ve Sıkat'ul-İslam Kuleynî'nin değerli üstatlarındandır.

Ali Bin İbrahim Kummî

Doğumu

Ebu'l Hasan, Ali b. İbrahim b. Haşim-i Kummî, Şianın 3. asır muhaddislerindendir. İmam Hasan Askerî'nin (a.s) yaranindan ve Sıkat'ul-İslam Kuleynî'nin değerli üstatlarındandır.

Çocukluk Dönemi

Ali, çok dindar ve Ehl-i Beyt aşkıyla dolu bir ailede doğdu. Babası Şianın büyük muhaddislerindendir. O daha küçük yaştan babasının yanında Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'inin (a.s.) maarif ve ilimlerini öğrenmeye başladı. Birçok muhaddisden hadis aldı ve kendisi de büyük muhaddisler arasında yer aldı.

Babası

Şeyh Abbas Kummî el-Kina ve'l-Elkab adlı kitabında, Ali b. İbrahim'in babası İbrahim b. Haşim'in ilmi ve fazileti hakkında şöyle diyor: "O, Kum'un en büyük ve en kıymetli muhaddislerindendir. O, Kûfelilerin rivayetlerini Kum'da yayan ve nakleden ilk muhaddisdir. Hakikatte o, Kumluların şeyhi ve önde gelen şahsiyetidir:"

Şahsiyeti

Ali b. İbrahim-i Kummî, Şianın en büyük ve en güvenilir muhaddisleri arasındadır. Ondan 7140 hadis rivayet edilmiştir; bunlardan 6214'ünü babası tarikiyle  nakletmiştir.

O, alimler ve fakihler arasında özel bir konuma sahiptir. Merhum Kuleynî, Kafî kitabındaki hadislerin çoğunu ona isnat eder. O, Kum'un ilk dönem muhaddislerinden, Kum alimlerinin üstadı olarak bilinmektedir.

Necaşi, onun hakkında şöyle der: "Ali b. İbrahim, hadis naklinde güvenilir, sağlam ve imanında kâmil, sağlam inanç sahibi ve doğru hareket eden bir kişidir. O, üstatlarından bir hayli rivayet duymuş ve nakletmiştir.

Âlam'ul-Vera'nın sahibi Merhum Tabersî şöyle diyor: Âli b. İbrahim, Şianın İmam Hasan Askerî (a.s)'ın zamanında yaşayan en büyük muhaddislerindendir. Muhammed b. Yâkup Kuleynî "Kafî" kitabında ondan çok sayıda rivayet nakleder."

Üstatları

Ali b. İbrahim, Şianın çok büyük ve muteber muhaddislerinden istifade etmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

1- Babası İbrahim b. Haşim

2- Kardeşi İshak b. İbrahim b. Haşim

3- Muhammed b. İsa

4- Ahmed b. Muhammed b. Halid Bergî

5- Eyyüp b. Ruh

6- Ahmed b. İshak b. Sâd

7- Ahmed b. Muhammed

8- İsmail b. Muhammed Melekî

9- Hasan b. Muhammed

10- Hasan b. Mûsa el-Haşşab

Talebeleri

1- Sikat'ul-İslam Muhammed b. Yakup Kuleynî

2- Kâsım b. Muhammed

3- Ahmed b. Ziyad b. Câfer Hemdanî

4- Hasan b. Hamza Alevî

5- Muhammed b. Mûsa b. Mütevekkil

Eserleri

1- Nevadir'ul-Kurân

2- Nasıh ve Mensuh

3- Kurbu’l-İsnad

4- eş-Şerayî

5- el-Hayız

6- et-Tevhid ve'ş-Şirk

7- Fezail-u Emir'il-Müminin (a.s)

8- el-Magazî

9- el-Enbiya

10- el-Muşezzer

11- el-Menakıb

12- İhtiyar'ul-Kurân