İsraf ve Sonuçları

İsraf ve Sonuçları

İsraf ve Sonuçları

İsraf Nedir?

İsraf kavramını sadece yiyecek-içecek, mal-mülk ve maddî imkânlarla sınırlı olarak düşünmek bu kelimenin mânâ dünyasını daraltmak demek olur. İsrafın çerçevesini daha geniş tutmak ve maddî-mânevî her türlü nimetin yaratılış gayesine aykırı kullanılması, lüzumsuz yere harcanması ve savurganlık olarak değerlendirmek icap eder. Dolayısıyla, ferdî olarak giyim-kuşamda, içinde oturulan binada ve evin döşemesinde  olduğu gibi, zaman ve sağlık gibi nimetlerin kıymetinin bilinmeyişinde de israf söz konusudur. Gereksiz olarak musluktan akıtılan su, gereksiz yakılan elektrik ve enerji harcamaları  israf olduğu gibi, zamanı boşa harcamak ve sağlığı bozacak davranışlarda bulunmak da bir tür israftır. Bir insanın yarım litre su ile abdest alması mümkünken, lâvaboda musluğu sonuna kadar açıp iki litre su kullanması nasıl israfsa, altı saatlik uyku ile dinlenebilecekken sekiz saat uyuması da aynı şekilde israftır.

İsrafın Lugat Manası:

Lüzumsuz yere harcama yapmak, ihtiyaçtan fazla tüketmek, saçıp savurmaktır.

Istılah manası ise;

İnsan fiillerinde sınırı aşana, aşırılık yapana, dengesiz harcama yapan kimseye de müsrif denir.

İsraf ve Sonuçları

 

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Mallar, insanın elindeki ilahi vediadır, emanettir ve harcanması israf edilmeden yapılmalıdır.” [1]

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Her kim bir günlük rızkına sahip olur ancak kanaat etmez de insanlardan dilenirse müsriftir.” [2]

Yemekte israf ve pisboğazlık, birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların kaynağıdır. Bununla birlikte katı kalpliliğe ve ibadetin lezzetine varmaktan mahrum olmaya sebeptir. Hz. Peygamber (s.a.a) da bu hususta şöyle buyurmuştur: “Mide, her hastalığın ocağıdır. Hıristiyan  doktor  bu hadisi işittiğinde şöyle söylemiştir: ‘Tıp ilminin tümü, Peygamberinizin sözünde gizlenmiştir.” [3]

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Malın elden gitmesi ve bedene zarar getirecek her ne sebep olursa, israftır.” [4]

Bu hususta bir diğer rivayet şöyledir: “Allah yolunda harcanan her ne ise ve her ne kadar da olsa, israf değildir. Ancak Allah’a isyan etme yolunda harcanan her ne olsa ve her ne kadar küçükse de israftır.” [5][1]      Tefsir-u Safi

[2]      Tefsir-u Furkan

[3]      Tefsir-u Mecmau’l Beyan

[4]      Usul’u Kâfi, c.2, s.499

[5]      Tefsir-u Minhacu’s Sadıkin