Mekarimu’l Ahlak ile İlgili En Geniş Ayet

Mekarimu’l Ahlak ile İlgili En Geniş Ayet

Mekarimu’l Ahlak ile İlgili En Geniş Ayet

Mekarimu’l Ahlak ile İlgili En Geniş Ayet

 خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلٖينَ 

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”

A’raf, 199

Bu ayet-i kerime tüm sade ve kuşatıcı haliyle, bütün usul-u ahlakı içinde barındırmaktadır. Bireysel ahlakı ‘affedin’ ve toplumsal ahlakı ‘iyiliği emredin’ ile; ‘dostlukla affedin’ ve ‘garazlıdan yüz çevirin’ ile söylemi; ‘emredin’le eylemi; ‘affedin’le olumluluğu, ‘yüz çevirin’ ile olumsuzluğu içermekte, rehber ve ümmet için geçmiş ve günümüz olarak tüm zamanı kapsamaktadır. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Kur’an’da mekarimu’l ahlak hususunda bu ayetten daha geniş içerikli bir ayet bulunmamaktadır.” [1]

Kuşkusuz, affetmek şahsa münhasır ferdi bir meseledir. İnsan hakları ve beytülmalle ilgili meselelerde olduğu gibi hukuki bir husus değildir.

Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Hz. Peygamber (s.a.a), Cebrail’den ayetin açıklamasını ve ayetle amel etme şeklini sordu. Cebrail’in sorulan soru karşısında getirdiği mesaj şöyleydi: “Sana zulmedeni affet, seni mahrum bırakan kimseye ihsan eyle ve seninle münasebetini kesen kimseyle de irtibat kur.” [2][1]      Tefsir-u Furkan

[2]      Tefsir’u Mecmeu’l Beyan, Biharu’l Envar, c.75, s.114