Kıyamet Soruları

Kıyamet Soruları

Kıyamet Soruları

Kıyamet Soruları

 فَلَنَسْپَلَنَّ الَّذٖينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلٖينَ 

“Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!”

A’raf, 6

Kıyamet gününde birkaç hususta soru sorulacaktır:

1 -  Nimetler: “Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” [1] Birçok rivayete göre ayet-i kerimede geçen “nimetlerden sorguya çekileceksiniz” cümlesindeki nimet mısdaklarından biri de ‘rehberlik ve velayet’tir.

2 -  Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’i (a.s) Kur’an’daki bu ayet için şöyle buyurmuşlardır: ‘İnsanlara Kur’an ve Ehl-i Beyt’e (a.s) ne şekilde davrandınız’ diye sorulacaktır. [2]

3 -  Eylem ve davranışlardan: “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” [3]

4 -  Uzuv ve organlardan: “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” [4]

5 -  Peygamberlerin kabul ve reddedilmesinden: “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?...” [5] Başka bir ifadede ise insanların dini rehberlere karşı tutumlarından sorguya çekileceklerine dair haberler verilmiştir. “Allah’ın peygamberleri toplayıp da ‘Size ne cevap verildi’ dediği gün…” [6]

6 -  Ömür ve gençliği nasıl harcadığı hususunda sorulacaktır.

7 -  Kazanç ve gelirden: Bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir: “Kıyamet gününde insan özellikle şu dört şeyden sorgulanacak ve hesaba çekilecektir: Ömrünü ve gençliğini nasıl geçirdiği, mal ve gelirini nasıl elde ettiği ve nerelere masraf ettiği.” [7][1]      Tekasür,8

[2]      Furkan Tefsiri

[3]      Hicr, 92 – 93

[4]      İsra, 36

[5]      En’am, 130

[6]      Maide, 109

[7]      Kâfi, c.2, s.135, Biharu’l Envar, c.7, s.259