KEVSER SURESİ

KEVSER SURESİ

KEVSER SURESİ

Kevser Suresinin Arapça Okunuşu

                                       

Kevser Suresinin Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke huvel’ebter.

Kevser Suresinin Anlamı

   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Şüphesiz, biz sana Kevser’i (bol hayrı) verdik.

2.Öyleyse sen Rabbine ibadet et ve (Allah yolunda) kurban kes.

3.Şüpehesiz, asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.

Kevser Suresi Hakkında:

Kevser Suresinin Mekke’de inmiştir.

 Kevser Suresi Kuran’ın 108. suresidir.

Toplam 3 ayetten oluşmaktadır.

Kevser Suresinin Manası:

Çok nimet manasına gelir.

Cennette bir havuzun adıdır.

Hz. Fatime Zehra’nın lakaplarındandır

Fazileti: Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

‘’Kim bu sureyi okursa, Allah cennet nehirlerinden susuzluğunu giderir; Kurban Bayramı’nda Allah’ın kullarının, Kitap Ehli ve müşriklerin sundukları kurban sayısı kadar, mükâfat verir ona.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur :

Kim bu sureyi farz ve nafile namazlarında okursa, Allah ona Kevser havuzundan içirir ve Resulullah’ın  (s.a.a) yanında, Tuba ağacının dibinde onunla konuşur.