Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”

Kadr, 1

Allah, Kadir gecesinde bütün hareketlerin, amellerin ve işlerin takdirini belirler. Kur’an’ı Kerim’in şu ayetinde de bu hususa işaret edilmiştir: “Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.” [1] O gecede her önemli iş tayin ve takdir edilir. Öyleyse Kadir gecesi Kur’an’ın nüzul olduğu ve sadece Hz. Peygamber’in (s.a.a) zamanında olan bir gece değildir. Doğrusu her Ramazan ayında Kadir gecesi bulunmaktadır ve ertesi yılın bir sonraki Kadir gecesine kadar işlerin ölçüsü ve mukadderatı onda belirlenmektedir.

Kadir gecesini uyumamak, dua, namaz, Kur’an ile ihya etmek hususunda Hz. Peygamber (s.a.a) ve pak Ehl-i Beyt’inin (a.s) tavsiyeleri olmuştur. Kadir gecesi olduklarına ihtimal verilen üç geceden özellikle yirmi üçüncü gece üzerinde oldukça durulmuş ve bu gece daha fazla vurgulanmıştır. Hz. Peygamber’den (s.a.a) soruldu: “Evimiz, Medine’den uzak olduğu için bize bir gece tayin et ve biz o gece Medine’ye gelelim.” Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Yirmi üçüncü gece Medine’ye geliniz.” [2]

İmam Cafer Sadık (a.s) hasta oldukları halde Ramazan ayının yirmi üçüncü günü kendisinin mescide götürülmesini istemiştir. [3] Hz. Zehra (a.s) bu gecede çocuklar uyumasın ve uykuları kaçsın diye yüzlerine su serperdi.’ [4]

Rivayetlerde Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ramazan ayının son on gününde uyku düzenini değiştirdiği ve son on geceyi ihya ettiği nakledilmiştir. [5]

Hz. Peygamber’den (s.a.a) nakledilen uzun bir rivayette şöyle geçer: “Hz. Musa (a.s) Allah’a şöyle arz etti: ‘Allah’ım sana olan yakınlık makamını istiyorum.’ Kendisine hitap edildi: ‘Bana olan yakınlık, Kadir gecesinde uyanık olmaktır.’ ”

Hz. Musa (a.s): ‘Allah’ım senin rahmetini istiyorum’ dediğinde şöyle cevap verildi: ‘Rahmetim, Kadir gecesinde miskinlere rahmet etmektedir.’

Hz. Musa (a.s): ‘Allah’ım, sırat köprüsünden geçme izni istiyorum’ dediğinde yanıt şöyle geldi: ‘Sırat köprüsünden geçme sırrı, Kadir gecesinde verilen sadakadadır.’

Hz. Musa (a.s): ‘Cennetini ve nimetlerini talep ediyorum.’ dediğinde ‘Cennet ve nimetlerim Kadir gecesinde tesbih edilmeye bağlandı’ diye yanıt aldı.

Hz. Musa (a.s): ‘Allah’ım! Cehennem azabından kurtuluş istiyorum’ dediğinde ise şöyle cevap verildi: ‘Cehennem azabından kurtulmanın sırrı, Kadir gecesinde istiğfar etmektir.’

Hz. Musa (a.s): ‘Allah’ım rızanı kazanmayı istiyorum.’ dedi ve ‘Her kim benim rızamı kazanmak istiyorsa, Kadir gecesinde namaz kılsın’ yanıtını aldı.

Tarihin ilginç olaylarından biri de Hz. Ali’nin (a.s)’ın Kadir gecesinde ibadet mihrabında namaz ikame ederken şehid olacağı darbeyi almasıdır. Evet, en şerefli insan, en şerefli mekânda, en şerefli zamanda ve en şerefli bir hâlde şehid düşmüştür. [6]

Kadir gecesinin uzunluğu, bir dünya gecesinin tamamı olan 24 saattir. Ne sadece Mekke gibi özel mekânlar ve ne de o bölgelerin ortalama 8 saat süren akşamlarıdır. Ramazan bayramından maksat nasıl dünyanın bir tam günü ve dünyanın tüm bölge ve kesimini kapsıyorsa Kadir gecesi de öyledir.

Kur’an’ın nüzul olduğu geceyle ve insanın her şeyinin takdir edildiği gecenin aynı oluşu insanoğlunun kaderinin Kur’an’a bağlı olması gerektiğinin remzi olabilir. Eğer beşeriyet Kur’an’a tabi olursa kaderi kurtuluş ve mutluluk, eğer uzak olursa perişanlık ve bedbahtlık olacaktır.

Ebuzer şöyle diyor: “Hz. Peygamber’e (s.a.a) arz ettim: ‘Acaba Kadir gecesi geçmiş peygamberlerin de ahdinde var mıydı? Allah onlara da emri vahyediyor muydu? Onlar dünyadan göçtükten sonra acaba emrin o gece vahyolması artık bitiyor muydu?’ Hz. Peygamber (s.a.a) cevap buyurdular: ‘Kadir gecesi kıyamete kadar varolacaktır.’ ” [7]

Kadir gecesinin gizlenmiş olmasının sırrı insanların çeşitli gecelerde ibadetle meşgul olması için olabilir. Bu durum, muhtemelen, her kim Kadir gecesini idrak edip o geceyi ihya ederek geçirirse mağrurlanmasın ve her kim Kadir gecesini idrak edemeyip ihya edemezse, diğer gecelerden ümitsizliğe düşmesin diyedir.

Rivayetlerde şöyle gelmiştir: “Kadir gecesinde yapılan güzel işler, Kadir gecesi olmayan bin ayda yapılan hayırlı ve güzel işlerden daha iyidir.” [8] “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” [9][1]      Duhan, 5

[2]      Vesail, c.3, s.307

[3]      Biharu’l Envar, c.95, s.169

[4]      Biharu’l Envar, c.94, s.10

[5]      Tefsiru’l Mecmau’l Beyan

[6]      Tefsir’u Mecmau’l Beyan

[7]      Tefsir’i Burhan

[8]      Men La Yehzeru’l Fakih, c.2, s.158

[9]      Kadr