İsraf ve Sonuçları

İsraf ve Sonuçları

İsraf ve Sonuçları

İsraf ve Sonuçları

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Mallar, insanın elindeki ilahi vediadır, emanettir ve harcanması israf edilmeden yapılmalıdır.” [1]

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Her kim bir günlük rızkına sahip olur ancak kanaat etmez de insanlardan dilenirse müsriftir.” [2]

Yemekte israf ve pisboğazlık, birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların kaynağıdır. Bununla birlikte katı kalpliliğe ve ibadetin lezzetine varmaktan mahrum olmaya sebeptir. Hz. Peygamber (s.a.a) da bu hususta şöyle buyurmuştur: “Mide, her hastalığın ocağıdır. Hıristiyan bir doktor bu ayet ve hadisi işittiğinde şöyle söylemiştir: ‘Tıp ilminin tümü, bu ayette ve Peygamberinizin sözünde gizlenmiştir.” [3]

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Malın elden gitmesi ve bedene zarar getirecek her ne sebep olursa, israftır.” [4]

Bu hususta bir diğer rivayet şöyledir: “Allah yolunda harcanan her ne ise ve her ne kadar da olsa, israf değildir. Ancak Allah’a isyan etme yolunda harcanan her ne olsa ve her ne kadar küçükse de israftır.” [5][1]      Tefsir-u Safi

[2]      Tefsir-u Furkan

[3]      Tefsir-u Mecmau’l Beyan

[4]      Usul’u Kâfi, c.2, s.499

[5]      Tefsir-u Minhacu’s Sadıkin