İmam Hadi (a.s)

İmam Hadi (a.s)

İmam Ali Naki veya İmam Hadi diye meşhur olan Ali bin Muhammed  İmam Cevad'ın (a.s) oğlu ve Şiaların onuncu imamıdır.
 
 Hicri kameri 220 yılından 254 yılına kadar, 34 yıl boyunca Şiaların imamet görevini üstlenmiştir.
 
İmametinin çoğunluğunu Samarra’da, egemen hükumetin doğrudan kontrolü altında geçirdi. Abbasi halifelerinden bir kaçı ile aynı dönemde yaşamıştır. 
 
Onlardan en önemlileri Mütevekkil’dir.
İmam Hadi’den (a.s) itikad, Kur’an tefsiri, fıkıh ve ahlak alanında hadisler geride kalmıştır.
 
 İmam'ın (a.s) rivayetlerinin çoğunluğu, kelam ilmi konularından teşbih ve tenzih ve cebir ve ihtiyar alanındadır.
 
 Ayrıca Şiilerin inançlarını içeren Camia Kebire Ziyareti İmam Hadi (a.s) tarafından rivayet edilmiştir.
 
 
Vekalet sistemi aracılığıyla Şiilerle irtibat halinde olan İmam Hadi (a.s), bu yolla onların durum ve sorunlarıyla ilgilenmiştir. 
 
Abdulazim Hasani, Osman bin Said, Eyüp bin Nuh, Hasan Raşid ve Hasan bin Ali Nasır, İmam'ın ashab ve öğrencilerinden bazılarıdır.
 
İmam'ın kabri şerifleri Irak’ın Samarra şehrindeki Askeriyeyn türbesindedir.
 
 2006 ve 2008 yıllarında teröristlerin saldırısı sonucunda tahrip edilen Askeriyeyn türbesi İran İslam Cumhuriyeti tarafından yeniden restore edilmiştir.