İlim

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD

Abdullah bin Mes'ûd hazretleri, Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından olup, ilk îmâna gelenlerdendir.

Oku

Mutahhari, Düşünce Sistemini Yeniden İnşa Etti

Şehit Mutahhari’nin ilmi mirası sadece ülkemiz ile sınırlı kalmamıştır...

Oku

Kur'an Okuyucuları ve Taşıyıcılar

Kur'an taşıyıcıları, cennet arifleridirler...

Oku

Kur'an'da Kalp Mefhumu

Kalpleri vardır, onunla kavrayıp anlayamazlar; gözleri vardır, onunla göremezler...

Oku

Kur'an'ı Anlama Üzerine

Cümleler ve sözcükler hangi ölçü ve esasa göre anlam ifade etmektedirler?...

Oku