Hz. Muhammed'in (s.a.a) Evliliği ve Hacer'ul Esved'in Yerine Konması

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Evliliği ve Hacer'ul Esved'in Yerine Konması

Hz. Muhammed'in (s.a.a) ilk evliliği ve Hacer'ul Esved'in yerine konulması.

Youtube Kanalımıza Gitmek İçin Tıklayın

GENÇLİK DÖNEMİ VE EVLİLİK

Hz. Muhammed (s.a.a) gençlik dönemini sıkıntılar içerisinde geçirdi. Maddi durumu çok iyi değildi.

Mekke’nin zenginlerinden birisi Hatice adındaki soylu bir hanımdı. İnsanlar onun servetiyle ve onun adına ticaret yapar ve yaptıkları iş karşılığında ondan ücret alırlardı.

 Hz. Muhammed’in (s.a.a) emanete vefası, dürüstlüğü, üstün kişiliği bütün Arabistan’da yankılanarak Hatice’nin de kulağına ulaşmıştı. Hatice, Hz. Muhammed’e (s.a.a) malını alıp Şam’a götürerek satıp, oradan mallar alarak gelip ticaret yapmasını istedi. Hz. Muhammed’de (s.a.a) amcası Ebutalib’in yaşlı durumunu ve maddi durumunu düşünerek bu teklife sıcak baktı. Hatice’nin malıyla ticaret yapmaya başladı.

Hatice, Huveylid’in kızı idi ve Mekke’nin ileri gelenlerinden birisiydi. Kırk yaşında olmasına rağmen zenginliği ve saygınlığından dolayı birçok Mekke büyüğü de onunla evlenmek istiyordu ama o sıcak bakmıyor ve teklifleri geri çeviriyordu. Çünkü ona evlenme teklif edenlerin yaşanacak kişiler olmadıklarını ve sadece parasından dolayı evlenmek istediklerini biliyordu.

Hz. Muhammed (s.a.a) malları alarak Kureyşlilerle birlikte Şam’a hareket etti ve Şam dönüşü büyük bir karla döndü. Hatice’nin kölesi Meysere ki Hz. Muhammed’le (s.a.a) birlikte hareket etmişti o yolculuğunu bereketini ve Hz. Muhammed’de (s.a.a) görmüş olduğu ahlak ve erdemi Hatice’ye anlatarak bitiremiyordu.

Yavaş yavaş Hatice’nin kalbinde Hz. Muhammed’in (s.a.a) sevgisi çoğaldı ve onunla evlenmeye karar verdi. Ama bu düşüncesini nasıl açıklayabilirdi.

Bu konuda samimi arkadaşı Nefise’den yardım aldı. Nefise Hatice’nin düşüncesini dolaylı yollarla Hz. Muhammed’e (s.a.a) bildirdi. Hz. Muhmmed’de (s.a.a) Hatice’nin teklifinden tam emin olduktan sonra amcalarına bildirdi ve onlarda bu habere sevinerek Hatice’nin evine giderek onu Hz. Muhammed (s.a.a) için istediler.

Hatice’nin de kabul etmesiyle bu kutlu evlilik gerçekleşmiş oldu.

Hz. Muhammed (s.a.a) 25 yaşındayken, 40 yaşında olan Hatice ile evlendi. Hatice onun en büyük yardımcısı ve koruyucusu olmuştu.

Hz. Hatice (s.a), Hz. Muhammed’e (s.a.a) iman eden ilk kadın olduğu gibi tüm servetini de İslam yolunda harcadı.

Hz. Hatice’den (s.a) Peygamberimizin (s.a.a) Kasım ve Tahir adında iki oğlu ve bir kızı yani Hz. Fatıma (s.a) dünyaya geldi. Kasım ve Tahir küçük yaşlarda Mekke’de vefat ettiler.

Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Hatice’yi (s.a) o kadar çok seviyordu ki o vefat edinceye kadar başka birisiyle evlenmedi. Ölümünden sonra da hep onu hayırla anar, özler ve onun için gözyaşı dökerdi.

Hz. Hatice (s.a) Biset’in onuncu yılında 65 yaşındayken vefat etmesiyle Hz. Muhammed’in (s.a.a) evi sonsuza kadar Hatice’nin nurundan mahrum kaldı.

HACER’UL ESVED’İN YERİNE KONULMASI

Mekke’nin o zamanlardaki şartlarında, insanların nefsani isteklerine yenik düştükleri, amaçlarının sadece dünyevi menfaatler elde etmek olduğu ve tüm ahlaki değerlerin yerle bir olduğu dönemde Hz. Muhammed (s.a.a) ahlak ve güvenirliği ile meşhur olmuştu. Öyle ki “Muhammed’i Emin” lakabıyla meşhur olmuştu.

Hz. Muhammed (s.a.a) 35 yaşındayken Kureyş, Allah’ın evi Kâbe’yi onarmaya karar vermişlerdi. Her Kureyş kabilesi bu şerefe ortak olmak için Kâbe’nin bir kısmının onarımını üstlenmişti.

Kâbe’nin duvarları Hz. İbrahim’in (a.s) eliyle yapılan temellere kadar yıkıldı ve her kabile kendi üstlendiği bölümü yapmaya başladı. Duvarlar Hacer’ul Esved’in konulacağı yüksekliğe geldiğine her kabile bu şerefe kendisi ulaşmak istedi. Bundan dolayı da aralarında karmaşa çıktı.

Karmaşa büyüdü ve kabileler savaş hazırlığına başladılar. Bu karmaşayı gören Kureyş’in en büyüğü Ebu Ümeyye onlara ‘bekleyelim ve mescide ilk giren kim olursa onun görüşüne göre hareket edelim’ dedi.

Bu öneriyi tüm kabileler kabul etti. Hepsi mescidin kapısından gelecek olan kişiyi beklemeye başladılar. Aniden içeriye Hz. Muhammed (s.a.a) girdi. Bunu gören Kureyşliler sevinerek dediler:

‘Bu Emin’dir, bu Muhammed’dir ve biz onun hükmüne razıyız.”

Durumdan habersiz olan Hz. Resulullah’a (s.a.a) olay açıklandı. Hz. Resulullah (s.a.a) bir kumaş getirmelerini istedi. Kureyşliler bir kumaş getirdiler, Hz. Resulullah (s.a.a) bu kumaşı yere serdi ve Hacer’ul Esved’i üzerine koydu. Sonra Kureyşlilere gelip kumaşın etrafından tutup kaldırmalarını söyledi. Onlar kumaşı kaldırarak bu şerefe ortak oldular. Hacer’ul Esved’di konulacak hizaya kadar kaldırdıklarında Hz. Resulullah (s.a.a) bizzat kendisi mübarek elleriyle Hacer’ul Esved’i kaldırdı ve yerine bıraktı. Bu şekilde o kargaşada tatlılıkla sonuçlanmış oldu.