Dine İnanmak

Dine İnanmak

Dine İnanmanın Etkileri

 Din,insanın hayatına nitelik kazandırır; yaşamla dinin birbirinden ayrılması halinde kofluk, şaşkınlık, perişanlık ve bıktırıcı bir monotonluktan başka hiçbir şey kalmayacaktır.
 Din insanı ne yapacağını bilemez halde şaşkın kalmaktan kurtarır; ''daha önce neredeydim, şimdi neredeyim, niçin buradayım ve sonunda nereye gideceğim?'' sorularına cevap vererek insanı bu sorular çıkmazından kurtarır. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
    Nereden gelip nereye gittiğini ve nerede bulunduğunu bilene Allah rahmet eylesin...
İnsan fıtratı gereği kemale susamış olup,ona aşıktır ve sadece dindir ki insanı gerçek kemale hidayet eder. İmam Muhammed Bakır (a.s) bu konuda şöyle buyurur:
     Üstün kemal ; dinde basiret, zorluklarda sabır ve geçimde iktisatlı olmaktır.
Manevi huzur sadece dindedir, dinden yoksun insan daima ıstıraplı, korkulu, rahatsız, perişan ve ne yapacağını bilemez bir haldedir. Dünya istatistikleri psikolojik ve sinirsel hastalıklarının çoğunun dinden habersiz olan toplumlarda görüldüğünü ispatlamaktadır. Kur'an'da da buyrulduğu gibi:
     İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.
Din ışığına insan umudunu yitirmez ve çabasını sürdürür. İnsan; hayatında zor ve karmaşık hadiseler yüz gösterdiğinde, bütün kapıların yüzüne kapandığını gördüğünde, zorluklar karşısında çaresiz kaldığını hissettiğinde sadece Allah'a ve meada olan inanç ve imandır ki onun yardımına koşmakta ve ona güç vermektedir, işte o zaman insan yalnız olmadığını ve büyük bir dayanağının olduğunu anlamakta, aşk ve ümitle çaba götererek zorlukların üstesinden gelebilmektedir. O halde Allah'a ve meada iman insan için büyük bir dayanak, sebat ve dirençtir, onun içinde Resulallah (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır:
      Mümin insan, fırtınaların yerinden oynatamadığı bir dağ gibidir.
Konuyla İlgili Hz. Ali'den (a.s) Bir Kaç Hadis
 1- Din en güçlü dayanaktır.
 2- İnsan dindarlığı ölçüsünde korunabilir.
 3- Din isteklerin en mükemmelidir.
 4- Dini kendine sığınak edin.
 5- Din insanı günahlardan korur.
 6- Doğru dine inanmak insana takva kazandırır.
 7- Dinin azı dünyanın çoğundan yeğdir.
 8- Dine kavuşan kimse dünya ve ahiret saadetine kavuşmuş olur.
 9- Din nurdur.
10- Din iyilikle birliktedir.
 
Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür.
 
 
 
 
1-Muntehe'l-Amal, İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) sözleri
2-En'am, 82
3-Zilzal, 7-8