Altın Kakmalı Kur'an

Altın Kakmalı Kur'an

Mısır İskenderiye kütüphanesinde bulunan 'Altın kakmalı Kur'an' bu kütüphanenin en zarif el yazma nüshasıdır. Yazım tarihi sekizinci yüzyıla kadar uzanmaktadır.

 

Altın kakmalı Kur'an; İskenderiye hazinesinin en zarif Kur'an nüshası

 

 

 

 

İskenderiye Kütüphanesi Kültürel İlişkiler Bölümü Başkanı Muhammed Süleyman, bu elyazma nüsha hakkında 'Bu altın kakmalı Kur'anın yazım tarihi 8. yy dayanmaktadır. 2002 yılında bu kütüphaneye nakledilmiştir'

'Kur'anın Müslümanlar arasındaki yeri göz önünde bulundurularak, Kur'an yazımında çeşitli araçların kullanımı örneğin altın suyunun kullanımı Kur'an yazarken kullanılan yöntemlerin yaygın ve en eski olanıdır. Tarihi 600 yıl öncesine dayanmaktadır' dedi.

Kur'an sayfalarının süslenmesi için bu yöntem bazı kıymetli taşlarla birlikte kullanılmıştır.

İskenderiye Kütüphanesi Kültürel İlişkiler Bölümü Başkanı 'Bu kütüphanedeki el yazmaları İslam'ın ve Müslümanların tarihini ve kimliğini göstermektedir' ifadesini kullandı.

'İskenderiye kütüphanesi' Mısır'ın İskenderiye şehrinde antik dönemin en eski kütüphanelerinden biridir. Mısır İskenderiye Kütüphane Müzesi 2002 yılında dönemin Cumhurbaşkanının emriyle en zarif elyazma nüshalarını koruma ve kütüphanenin antik döneminini çağrıştırarak hatırlatma amacıyla yeniden yapılandırıldı.